Dołącz do OSA

Centrum Archiwistyki Społecznej jest instytucją kultury powołaną w celu wspierania i popularyzacji inicjatyw społecznych na rzecz zabezpieczania i upowszechniania zbiorów archiwalnych. Centrum udostępnia narzędzie do opracowania zbiorów archiwalnych - Otwarty System Archiwizacji (OSA) oraz portal do udostępniania zbiorów: zbioryspoleczne.pl

Ten formularz umożliwia zgłoszenie chęci korzystania z Otwartego Systemu Archiwizacji. Opisane w OSA zbiory oraz zamieszczone pliki (fotografie, dokumenty, nagrania audio lub wideo) możesz udostępnić na portalu zbioryspoleczne.pl

Jak dołączyć do OSA

Do Otwartego Systemu Archiwizacji (osa.cas.org.pl) mogą dołączyć jedynie te podmioty, które są w bazie archiwów społecznych (niezależnie od tego, czy archiwum prowadzone jest przez instytucję, organizację, grupę nieformalną czy osobę prywatną).

Archiwum społeczne - w momencie dołączenia do OSA - otrzyma odrębne konto, dostęp do panelu redaktora oraz indywidualne dane do logowania.

W tym celu prosimy o podanie następujących informacji.

Podpowiedź:

Szkolenie online z OSA*

Zanim otrzymasz konto w OSA i możliwość korzystania z OSA, zobowiązujesz się do wzięcia udziału w szkoleniu w trybie online z Otwartego Systemu Archiwizacji. Termin skonsultuje z Tobą mailowo pracownik Działu Rozwoju Kompetencji Archiwistów Społecznych w Centrum Archiwistyki Społecznej.

Podpowiedź:Wybierz opcję

Pytania lub wątpliwości?

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt: osa@cas.org.pl

Zespół Działu Rozwoju Narzędzi Cyfrowych

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna